Home

Beroepsvereniging van webprofessionals in de publieke sector

Cascadis CongresWebtechnologie neemt toe en is inmiddels een onmisbaar instrument bij de overheid. Als communicatiemiddel, voor dienstverlening en als ondersteuning bij burgerparticipatie. Kortom, een terrein waar steeds meer webprofessionals verantwoordelijk voor zijn.

In zo’n snel veranderende omgeving zijn ervaringen delen en kennis ophalen belangrijke voorwaarden voor een verdere professionalisering van dit vakgebied. Het is fijn om dan een uitgebreid netwerk van collega’s te hebben binnen diverse overheidsorganisaties. Via het ledenplatform, de webmasterclass en andere bijeenkomsten, brengt Cascadis ambitieuze webprofessionals bij elkaar. Daarmee heb je in één klap een uitgebreid netwerk en vorm je een beroepsvereniging die jouw belangen behartigt en je kennisniveau verhoogt.

Doelstelling Cascadis

Cascadis is een vereniging van beroepsbeoefenaren die zich ten doel stelt zowel theoretisch als praktisch inhoud te geven aan het gebruik van webtechnologie bij de overheidsinstellingen. Daarnaast wil zij bij anderen inzicht bevorderen in het gebruik van webtechnologie bij de overheidsinstellingen.

Toekomstvisie Cascadis

Visie document Cascadis
In dit document schetsen we hoe wij de toekomst van Cascadis voor ons zien,
op welke gebieden we die groei gaan realiseren en wat daarvoor nodig is.

Wat heeft Cascadis bereikt?

  • Organiseert jaarlijks voor haar leden het Cascadiscongres met vooraanstaande nationale en internationale sprekers.
  • Organiseert jaarlijks de succesvolle webmasterclass in september en in oktober.
  • Heeft eind 2009 het ‘Functieprofielenboek voor webprofessionals’ gelanceerd: standaard voor de waardering van de belangrijkste functies in de publieke sector.
  • Brengt de leden via het besloten ledenplatform met elkaar in contact. In het ledenplatform delen leden ervaringen en wisselen zij kennis uit.
  • Is uitgever van cartoons over de e-overheid waarbij met een knipoog de gang van zaken bij de elektronische overheid op de korrel wordt genomen.
  • Organiseert regelmatig kleinschalige sessies over interessante onderwerpen die in ons vakgebied plaatsvinden.
  • Cascadis wordt gevraagd en is steeds vaker gesprekspartner bij de centrale overheid.
  • De overheid wil transparant zijn, de dienstverlening verbeteren en participatie van burgers bevorderen. Online burgerparticipatie is het antwoord op deze criteria. Cascadis heeft met een van haar samenwerkingspartners ‘Ik ben de overheid’ ontwikkeld. IBDO levert een kant-en-klare website op tegen een zeer geringe investering.
  • Met Leden en partners werkt Cascadis aan het CascadisLab waar nagedacht en samengewerkt wordt aan digitale innovaties.

Sponsoren:

Initiatieven: