Home

Cacscadislab-logo-web groot

Optimaliseren digitale kanaal door gebruikersinzicht

Over het CascadisLab

De beste manier om vooraan te staan bij nieuwe ontwikkelingen, is om bij de ontwikkeling betrokken te zijn. Daarom willen we onder de noemer Cascadis Lab nieuwe producten en diensten binnen ons vakgebied ontwikkelen, samen met publieke en private partijen. Dat doen we bijvoorbeeld door expertise te leveren, of door op te treden als sparringpartner of Launching Customer voor marktpartijen. Zo wordt Cascadis Lab een kraamkamer voor nieuwe ontwikkelingen dit digitale communicatie, digitale dienstverlening en digitale participatie in de publieke sector. Waarin de behoeften en wensen van onze leden vanaf dag één voorop staan.

Optimaliseren digitale kanaal door gebruikersinzicht

Dit jaar start het eerste Lab (aanmelden kan hier). In het CascadisLab ‘Optimaliseren digitale kanaal door gebruikersinzicht’, willen we in samenwerking met minimaal een tiental deelnemende organisaties het digitale kanaal optimaliseren. Dit is te realiseren door het gebruik van digitale formulieren van specifieke producten continue te meten, waarbij in zes iteratieslagen verbeteringen worden toegepast in de formulieren. Dit levert de deelnemende organisatie direct voordeel op. De resultaten van het CascadisLab worden vastgelegd in een publicatie, zodat ook alle overheidsorganisaties gebruik kunnen maken van de uitkomsten. Lees verder

 

 

Beroepsvereniging van webprofessionals in de publieke sector

Cascadis CongresWebtechnologie neemt toe en is inmiddels een onmisbaar instrument bij de overheid. Als communicatiemiddel, voor dienstverlening en als ondersteuning bij burgerparticipatie. Kortom, een terrein waar steeds meer webprofessionals verantwoordelijk voor zijn.

In zo’n snel veranderende omgeving zijn ervaringen delen en kennis ophalen belangrijke voorwaarden voor een verdere professionalisering van dit vakgebied. Het is fijn om dan een uitgebreid netwerk van collega’s te hebben binnen diverse overheidsorganisaties. Via het ledenplatform, de webmasterclass en andere bijeenkomsten, brengt Cascadis ambitieuze webprofessionals bij elkaar. Daarmee heb je in één klap een uitgebreid netwerk en vorm je een beroepsvereniging die jouw belangen behartigt en je kennisniveau verhoogt.

Doelstelling Cascadis

Cascadis is een vereniging van beroepsbeoefenaren die zich ten doel stelt zowel theoretisch als praktisch inhoud te geven aan het gebruik van webtechnologie bij de overheidsinstellingen. Daarnaast wil zij bij anderen inzicht bevorderen in het gebruik van webtechnologie bij de overheidsinstellingen.

Visie/Missie 2013-2017 Cascadis

De visie/missie voor de jaren 2013-2017 zijn door het bestuur vastgelegd in dit document

Wat heeft Cascadis bereikt?

  • Organiseert jaarlijks voor haar leden het Cascadiscongres met vooraanstaande nationale en internationale sprekers.
  • Organiseert jaarlijks de succesvolle webmasterclass in september en in oktober.
  • Heeft eind 2009 het ‘Functieprofielenboek voor webprofessionals’ gelanceerd: standaard voor de waardering van de belangrijkste functies in de publieke sector.
  • Brengt de leden via het besloten ledenplatform met elkaar in contact. In het ledenplatform delen leden ervaringen en wisselen zij kennis uit.
  • Is uitgever van cartoons over de e-overheid waarbij met een knipoog de gang van zaken bij de elektronische overheid op de korrel wordt genomen.
  • Organiseert regelmatig kleinschalige sessies over interessante onderwerpen die in ons vakgebied plaatsvinden.
  • Cascadis wordt gevraagd en is steeds vaker gesprekspartner bij de centrale overheid.
  • De overheid wil transparant zijn, de dienstverlening verbeteren en participatie van burgers bevorderen. Online burgerparticipatie is het antwoord op deze criteria. Cascadis heeft met een van haar samenwerkingspartners ‘Ik ben de overheid’ ontwikkeld. IBDO levert een kant-en-klare website op tegen een zeer geringe investering.
  • Met Leden en partners werkt Cascadis aan het CascadisLab waar nagedacht en samengewerkt wordt aan digitale innovaties.

Sponsoren:

Initiatieven: