WMC

De Cascadis Webmasterclasses. Al jarenlang is de WMC een hit met een heel hoog ‘terugkompercentage’ van elk jaar terugkomende deelnemers: twee dagen een snelkookpan-cursus met praktische lezingen en workshops en veel zelf doen. Dé plek waar je je als web-professional elk jaar weer kunt bijvullen met kennis waar je een jaar mee vooruit kunt!

Programma 2016:

Workshop Customer Journey Mapping  – Kaj van Leeuwen

Customer journey mapping is een van de vele activiteiten die kunnen helpen om in kaart te brengen hoe mensen de dienstverlening van een organisatie ervaren om deze vervolgens te kunnen verbeteren. Een standaard format bestaat niet, maar de mate van succes is wel afhankelijk van hoe je dit hulpmiddel inzet.

De workshop is hoofdzakelijk praktisch. Samen oefenen we het maken van een customer journey map: een visuele weergave van de (soms voor organisaties onzichtbare) stappen die mensen doorlopen wanneer zij een product of dienst gebruiken om een bepaald doel te bereiken. Deze tool helpt je om in de schoenen van die mensen te gaan staan en empathie te ontwikkelen voor hun belevingswereld. Een customer journey map bevat o.a. de activiteiten die mensen ondernemen en waarom, de interactie met de organisatie en met anderen en hoe de dienst wordt ervaren. Het maken van een customer journey map kan inzichten opleveren over bijvoorbeeld de perceptie, ervaring, behoeften en motivatie van mensen en helpt het grotere plaatje te zien.

Oefeningen worden afgewisseld door theorie en voorbeelden. Aan bod komt bijvoorbeeld:
– Wat een customer journey map is en wat je ermee kunt
– Verschillende soorten customer journeys en in welke situatie je welke kunt inzetten
– Rollen van deze tool in jouw team of organisatie en de vorm die erbij past
– Hoe je het resultaat levend kunt houden en waarom dat belangrijk is
– Hoe je een journey van klanten maakt in plaats van over hen door bepaalde klantinformatie te verzamelen
– Wat je nodig hebt om te starten

Na afloop heb je concrete aanknopingspunten om deze tool succesvol toe te passen in je eigen organisatie.

Heb je vooraf vragen over de workshop, neem dan gerust contact op.

Over Kaj van Leeuwen:
Kaj van Leeuwen is freelance User Experience consultant en designer. Centraal in zijn werk staat het adviseren van organisaties over het verbeteren van de klantervaring binnen hun dienstverlening. Vaak is dit uitgewerkt in een ontwerp voor de dienst of het product en voorafgegaan door workshops zoals het maken van een customer journey. Tijdens de Master of Design Management is zijn interesse voor de rol die creativiteit in organisaties kan vervullen door aandacht te schenken aan strategie, mensen en processen/methoden verder ontwikkeld.
Meer informatie op: https://nl.linkedin.com/in/kajvanleeuwen

Workshop “De toekomst van overheidsdienstverlening en de gevolgens voor de webprofessional” – Willem Pieterson (okt)/Jos Smulders (sept) en Bart van Eijck

De wereld verandert, en die veranderingen gaan steeds sneller. Deze veranderingen vinden overal plaats. De mensen in de maatschappij veranderen, ze worden mondiger, vrijer, mobieler en veeleisender van bedrijf en overheid. De technologie verandert, het heeft een enorme impact op processen, samenwerking en communicatie. Onder druk hiervan verandert de maatschappij zelf ook. Er is een grotere roep tot samenwerking zowel binnen als tussen (overheids)organisaties. Overheden moeten meer met minder doen en het liefst anders georganiseerd; in netwerken of zelfsturend, het moet ‘agile’ om beter op de sneller veranderende omgeving te kunnen inspelen. Meten en ‘data’ spelen daarbij een grote rol, om echt resultaat- en/of klantgericht te kunnen werken en om snel in te kunnen spelen op veranderingen, is het noodzakelijk dat meer gemeten (Meten) worden en dat resultaten gebruikt worden (Evaluaren) om beslissingen te nemen en veranderingen door te voeren (Aanpassen).

Maar wat speelt er nu allemaal echt? Wat is wel belangrijk en wat niet? Welke ontwikkelingen gaan de overheid de komende jaren raken en wat zijn daarvan nu de consequenties voor de overheid in algemene zin, maar specifiek de overheidsorganisatie en de medewerkers binnen de overheid.

In deze webmasterclass geven we een overzicht in vogelvlucht van alles wat er speelt en hoe deze ontwikkelingen de komende jaren van belang worden voor het werk van de webprofessional.

Over Willem Pieterson 
Dr. Willem Pieterson – willem@pieterson.com – Wetenschapper verbonden aan het Center for e-Government Studies en zelfstandig onderzoeker/adviseur op het gebied van de eOverheid.

Over Bart van Eijck
Bart van Eijck – bart.van.eijck@vecim.nl – Managing partner bij Vecim, veranderkundig adviesbureau. Expert op het gebied van het doorvoeren van complexe verandertrajecten en het op één lijn brengen van de vaak tegengestelde belangen binnen en buiten de organisatie.

Over Jos Smolders
Jos Smolders – jos.smolders@vecim.nl – partner bij Vecim, veranderkundig adviesbureau. Dienstverleningsgeneralist die graag schakelt tussen strategie, tactiek en dagelijkse praktijk.

Workshop: Apps maken voor dummies – Klasien Postma (sept.) en Anouk de Regt (okt.)

In deze workshop leer je van alles over websites, webapplicaties, apps zonder dat het al te technisch wordt. Theorie en praktijk worden afgewisseld. Je gaat zelf aan de slag: je maakt een webpagina en een app. Daarnaast wordt je meegenomen in de wereld erachter. Wat is het verschil tussen een app, een website en een webapplicatie? Hoe komen internetstandaarden tot stand? Welke gangbare computertalen zijn er zoal en waar worden ze voor gebruikt?

Over Klasien Postma
Klasien Postma is informatiearchitect, sinds kort bij Translink. Ze heeft uitgebreide ervaring in ICT in het bijzonder in business- en informatiearchitectuur in service georiënteerde omgevingen bij de overheid en in de zorgsector. In haar vrije tijd is Klasien al ruim 10 jaar vrijwilligster bij Technika 10 Keistad in Amersfoort. Ze is mede-oprichtster, secretaris en cursusbegeleidster. In de lessen ICT maken de kinderen apps voor hun mobiel, websites of games.

Over Anouk de Regt
Anouk de Regt is afgestudeerd als human factors engineer en werkt momenteel als een data analyst bij de Bond van Adverteerders. Binnen haar studie en vakgebied staat de complementaire rol tussen mens en techniek centraal. In haar vrije tijd is Anouk vrijwilligster bij Technika 10 Keistad in Amersfoort. Meer informatie op haar LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/in/anoukderegt

Een echte webprofessional is op zijn/haar toekomst voorbereid – Barbara Bosland

Cascadis is er voor webprofessionals. Maar wie is die webprofessional nu en in de (nabije) toekomst? Het is wel duidelijk dat het huidige functieprofielenboek niet meer voldoet. Maar wat hebben we wel nodig voor onze ontwikkeling?

Om antwoord te geven op die vraag is Barbara Bosland voor Cascadis bezig met een onderzoek naar de webprofessional in de (nabije) toekomst.

In deze workshop kijken we naar de eerste resultaten van het onderzoek en discussiëren we over de webprofessional van de toekomst en wat hij/zij nodig heeft om zijn/haar vak goed uit te oefenen. Met elkaar denken we na over die toekomst en gaan we aan de slag met de vraag wat die toekomst voor jouw persoonlijke ontwikkeling betekent. Want zelfs als je hetzelfde wilt blijven doen, moet je wel zorgen dat je bij blijft.

Over Barbara Bosland
Barbara Bosland is webprofessional vanaf 1996, (oud) bestuurslid van Cascadis en werkt als business consultant bij het UWV. Daar houdt ze zich bezig met het digitaliseren van de diensten van UWV, onder andere door de tool TriplEforms beter in te zetten.

Data voor 2016 zijn:

Maandag en dinsdag 26 en 27 september 2016 (vol – u kunt op de wachtlijst geplaatst worden)

Woensdag en donderdag 12 en 13 oktober 2016 (vol – u kunt op de wachtlijst geplaatst worden)

Inschrijven kan via het Inschrijfformulier WMC 2016

Vragen? Neem contact op met kantoor@cascadis.nl of bel naar 055 – 577 56 00

Locatie:

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Kosten deelname:

EUR 495,= als je lid bent van Cascadis en voor de eerste keer deelneemt aan de WMC.

EUR 445,= als je lid bent van Cascadis en  al vaker aan een WMC hebt deelgenomen.

EUR 895,= als je geen lid bent van Cascadis

Bedragen zijn excl. BTW

(Dit is incl 2 x lunch, 1 x diner, 1 x ontbijt, 1 overnachting, koffie/thee)

 

Presentaties Webmasterclass 1 en 2 februari 2016

Webgovernance: een online jungle / Marel van Bemmel – Siteimprove

Requirements – Scenario als leidraad voor je toolselectie / Erik Hartman – Hartman Communicatie