Waarom lid worden van Cascadis?

 • Je hebt toegang tot het ledenplatform op LinkedIn. Hier wisselen we ervaringen uit.
 • Je breidt je netwerk in één klap uit met ruim 550 ambitieuze webprofessionals.
 • Je ontvangt regelmatig interessante elektronische nieuwsbrieven.
 • Je krijgt gratis toegang tot het jaarlijkse Cascadis congres.
 • Je kunt gratis of met korting naar bepaalde e-overheidseminars.
 • Je kunt de tweedaagse masterclass volgen tegen gunstige voorwaarden.
 • Je krijgt korting op de diensten van onze sponsoren.
 • Je maakt van Cascadis een ‘linking pin’ bij de professionalisering van webtechnologie in de publieke sector.
 • Je stemt mee bij beslissingen in de Algemene Ledenvergadering.
 • Je kunt deelnemen aan kleinschalige sessies over interessante onderwerpen die in ons vakgebied plaatsvinden.
 • Je vormt samen met webprofessionals een beroepsvereniging die jouw belangen behartigt en je kennisniveau verhoogt.

boeken2Nieuwe leden krijgen nu gratis het cartoonboek ‘Power to the Webprofessional’ en het boek ‘Terugkijken op de toekomst’ met 100 opvattingen over de e-overheid.

Aanmelden