Waarom lid worden van Cascadis?

 • Je hebt toegang tot het ledenplatform op LinkedIn. Hier wisselen we ervaringen uit.
 • Je breidt je netwerk in één klap uit met ruim 550 ambitieuze online professionals.
 • Je ontvangt regelmatig interessante elektronische nieuwsbrieven.
 • Je krijgt gratis toegang tot het jaarlijkse Cascadis congres.
 • Je kunt gratis of met korting naar bepaalde e-overheidseminars.
 • Je kunt de tweedaagse masterclass volgen tegen gunstige voorwaarden.
 • Je krijgt korting op de diensten van onze sponsoren.
 • Je maakt van Cascadis een ‘linking pin’ bij de professionalisering van webtechnologie in de publieke sector.
 • Je stemt mee bij beslissingen in de Algemene Ledenvergadering.
 • Je kunt deelnemen aan kleinschalige sessies over interessante onderwerpen die in ons vakgebied plaatsvinden.
 • Je vormt samen met online professionals een beroepsvereniging die jouw belangen behartigt en je kennisniveau verhoogt.

 

Aanmelden