Cascadis wil samen met Logeion verder

Afgelopen maandag zijn de leden van Cascadis geïnformeerd over het voornemen van het bestuur om onze vereniging per 1 juli 2018 te laten fuseren met ‘grote broer’ Logeion , met behoudtvan eigen identiteit. Hiermee wordt het onderdeel online/digitalisering een belangrijk onderdeel van de vereniging voor communicatieprofessionals.

Cascadis bestaat sinds november 2003 en is opgericht door een aantal professionals die voorloper waren op het gebied van internet en overheid. De vereniging is altijd bestuurd door vrijwilligers. De laatste jaren verloopt dat echter steeds moeizamer. Sinds 2013 zijn een groot aantal pogingen ondernomen om meer vrijwilligers aan de organisatie te koppelen. Na een enthousiast begin zagen we de meeste bestuurders en vrijwilligers, door allerlei oorzaken, weer afhaken. De wens en noodzaak om de vereniging professioneel te runnen bleek niet te verenigen met een bestuur van vrijwilligers met beperkte tijd.

Een verdere professionalisering hoewel dus wel gewenst is echter financieel niet te dragen. Cascadis genereerde te weinig groei om meer professionals in te zetten, naast een parttime secretaresse. Hierdoor werd het steeds moeilijker om een kwalitatieve bijdrage te leveren voor de jaarlijkse contributie. Weliswaar zijn de financiën van Cascadis gezond, maar door het gebrek aan slagvaardigheid is een dalende tendens ontstaan, waar het bestuur proactief op wil inspelen. Beter nu een keuze maken in volle vrijheid en met een goede uitgangspositie dan wanneer je in een ongezonde (financiële) positie zit. Als enige oplossing zien we een sprong voorwaarts waarbij we het fundament van onze vereniging aanzienlijk versterken en onze eigenheid kunnen behouden.

Tijdens de oriëntatie naar een oplossing zijn met verschillende andere initiatieven en organisaties gesprekken gevoerd voor samenwerking. In het najaar van 2017 raakten bestuurders van Cascadis in gesprek met die van beroepsvereniging Logeion. Uit deze gesprekken bleek al snel een positieve chemie. Niet alleen is Logeion een grote en gezonde vereniging met een duidelijke groeiambitie (van 3.500 naar 10.000 leden in de komende jaren). Logeion heeft ook de ambitie om meer te gaan doen met online communicatie. Nota bene dat deel waar Cascadis min of meer specialist in is. De beide verenigingen blijken elkaar op een natuurlijke wijze aan te vullen.

Meerwaarde voor de leden

  • De samenwerking creëert een duidelijke meerwaarde voor de leden van Cascadis en Logeion (1 + 1 = 3), dit uit zich in meer activiteiten en een groter aanbod op het gebied van kennis
  • Cascadis en Logeion zijn complementair aan elkaar waardoor een grote synergie ontstaat
  • Door de omvang van Cascadis is er voldoende ruimte om eigen identiteit te behouden
  • Door samengaan ontstaat een vereniging met een grotere slagkracht en bereik (ook regionaal)

Na de formele besluitvorming op 27 maart 2018 moet 2018 een migratiejaar worden waarin Cascadis en Logeion activiteiten, inhoud, administratie, personeel en financiën op elkaar gaan afstemmen. Tegelijkertijd gaan de Cascadisleden in 2018 al profiteren van het bredere platform, de service, activiteiten en kanalen van Logeion.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.