Trendwatch

Heb jij hoge verwachtingen van robotisering of vraag je je af wat we met blockchain moeten? Twijfel je of we met het oog op de toekomst nu wel de juiste dingen doen? We onderzoeken het binnen Trendwatch, een van de pijlers uit de visie van Cascadis. We beginnen met een startsessie. Samen bepalen we wat we als eerste oppakken en hoe we dat doen.

Zelf bijdragen?

Lijkt het je leuk om bij te dragen? Heb je goede ideeën of suggesties? Elke pijler valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuurders. Fiona Belt is trekker van Trendwatch.

Over trendwatch

Om van meerwaarde te zijn en te blijven, moet Cascadis in staat zijn om nieuwe ontwikkelingen snel op te pikken en te delen met haar leden. Onder de noemer Cascadis Trendwatch gaan we actief op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, producten, cases, innovators en best practices in binnen- en buitenland. Dat doen we door actieve mediamonitoring, door input vanuit onze leden en door contact te houden met relevante bedrijven en partnerorganisaties binnen en buiten Nederland. Op korte termijn bouwen we een platform om deze informatie actief en structureel te delen. Dit platform is interactief: leden kunnen er ook vragen stellen en ervaringen delen. Zo zorgen we dat we onze leden altijd op de hoogte zijn van de ‘state of the art’.

Bron: Cascadis 2020: altijd voorop, 2015, Apeldoorn

Fiona Belt