Parantion


Wij geloven in het belang van het zichtbaar maken van bepaalde processen binnen organisaties. Dit doen we op twee deelgebieden: online onderzoek (weten) en competentiemanagement (groeien).

Voor beide gebieden hebben we een instrument ontwikkelt: Parantion Web Survey voor online onderzoek en Scorion voor competentiemanagement. Naast goede instrumenten geloven wij hierbij heilig in goede ondersteuning want een goed product is één maar goede ondersteuning is wel zo prettig.

Parantion Web Survey (PWS)

Om te weten wat er leeft onder voor uw klanten, burgers, patiënten, medewerkers of andere voor u belangrijke groepen hebben wij de Parantion Web Survey ontwikkeld. Met dit gebruiksvriendelijke instrument bent u in staat om zelfstandig online enquêtes, vragenlijsten of formulieren te maken, versturen en rapporteren. Uiteraard kunt u ook ons een dergelijk onderzoek laten uitvoeren!

Scorion

Scorion ondersteunt medewerkers en studenten bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een organisatie in staat om zelf ‘aan de knoppen te zitten’. Scorion is modulair opgebouwd en kan ieder competentiesysteem bevatten. Het instrument wordt door de meeste gebruikers bijzonder gewaardeerd vanwege de grafische weergaven. In onderstaand figuur ziet u een overzicht van de verschillende modules binnen Scorion waarbij de competentiedatabase de basis is van alle modules.

Competentie: de competentiedatabase is de basis van alle modules.
Scan: 360° feedback
Score: cijferregistratie en voortgangsindicatie
EVC: op basis van profielen een EVC procedure uitvoeren, rapporteren en archiveren
Portfolio: bewijsmateriaal en documenten toevoegen en bewaren
Projecten: opdrachten van bedrijven of intern matchen met competenties van medewerkers en procedureel afhandelen
Personeel: teamcompetenties in beeld brengen op basis van organisatie en vertalen naar toekomst

Parantion en Cascadis

Parantion heeft besloten om partner te worden van Cascadis, omdat Cascadis een organisatie is waar mensen werken op het gebied  van internet en bedrijfsprocessen. Dit sluit goed aan bij onze doelgroep.

Verder voeren wij met Parantion Web Survey een aantal onderzoeken uit voor Cascadis en denken we mee op het gebied van competentiemanagement in werkgroepen.

Website: www.parantion.nl