Samenwerking Logeion

In december maakten we melding van de zoektocht naar partners voor onze vereniging om de continuïteit en meerwaarde te waarborgen voor onze leden. Inmiddels zijn er diverse gesprekken geweest met zustervereniging Logeion. De gesprekken lopen zo voorspoedig dat we ons hebben afgevraagd waarom we dit niet eerder hebben ingezet. Logeion biedt ons een fantastische infrastructuur met communicatiekanalen, themagroepen en activiteiten waar we als Cascadis alleen maar van kunnen dromen. Uit een snelle inventarisatie blijkt dat zo’n 28 Cascadisleden ook lid zijn van Logeion, dat overigens een persoonlijk lidmaatschap kent (Cascadis werkt met een organisatielidmaatschap).

Als bestuur hebben we daarom besloten om de verkenning naar samenwerking om te zetten in concrete daden, zodat het onze leden ook daadwerkelijk wat oplevert. Half maart willen we jullie daar meer gedetailleerd over informeren, voorafgaand aan de ALV en het congres. De synergie zit vooral in het feit dat Logeion met haar 3.500 communicatieprofessionals heeft uitgesproken de component online veel meer aandacht te willen geven. Laat dit nu juist het aandachtsgebied van Cascadis zijn.

Mocht je vragen hebben over dit bericht, kun je mailen met robert.vanvliet@cascadis.nl of bellen met 06-51179679.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.